Optimalizace firemních procesů

V 6 odzkoušených krocích najdeme společně cestu pro růst vašeho byznysu. Ukážeme vám, co vše lze v účetním a informačním programu POHODA pohodlně automatizovat a ušetří vám tak čas.

Pojďte se s námi bezplatně pobavit o tom, co vás v rámci vnitrofiremních procesů trápí. Představíme vám konstruktivní modely řešení u jednotlivých vámi nastíněných situací.

Pomůžeme vám vše ohlídat a uvést do smysluplného provozu.

1. Bezplatná úvodní konzultace

Úvodní konzultaci máte od nás zdarma. Při této návštěvě se seznámíme s tím, jak fungujete a definujeme vhodný postup.

2. Analýza současného stavu

V počáteční fázi provedeme analýzu toku práce ve vaší organizaci – tzv. procesní analýzu – kdy budou jednotlivé procesy na pracovišti zkoumány tak, aby mohlo dojít k jejich správnému pochopení a následnému zlepšení.

V průběhu analýzy definujeme jednotlivá pracoviště, pracovní pozice a oddělení, kterým se po analýze současných procesů přiřadí unikátní identifikátor. Popis procesů je jedním ze základních podkladů pro zavedení nových informačních systémů podniku či jejich aplikací. Jednotlivé procesy jsou tímto nejen identifikovány a popsány, ale rovněž i vizualizovány a dány do vzájemných souvislostí.

Délka trvání procesní analýzy se odvíjí od velikosti firmy a může trvat v řádu několika hodin či dokonce dní, představuje však nezbytný nástroj k dosažení co nejefektivnějšího řízení veškerých firemních procesů a jejich automatizace.

3. Návrh optimalizace procesů

Na základě analýzy vypracujeme návrh optimalizace procesů na těchto 4 úrovních:

4. Nasazení nových procesů

Pro nasazení nových procesů navrhneme ideální časovou posloupnost. Všechny pracovníky proškolíme dle vypracované metodiky.

Po celou dobu budeme dohlížet na správnou aplikaci a dodržování nových procesů, nastavení programu POHODA, správné používání nových modulů a aplikací.

5. Automatizace procesů na míru

U procesů, které lze automatizovat, navrhneme a dodáme takové řešení, které ušetří hodiny až dny práce jednotlivých pracovníků.

Díky našim dlouholetým zkušenostem, znalostem interních procesů programu POHODA a dokonalé znalosti struktury databáze systému jsme schopni pro vás vytvořit opravdové řešení přizpůsobené vašim požadavkům.

6. Pravidelný audit a konzultace

Nasazením nových procesů to nekončí. Pro úspěšný rozvoj vaší společnosti je důležité udržovat se stále v aktuálním kurzu.

Proto doporučujeme pravidelné konzultace, kde se probírají nové potřeby a požadavky, dohlíží se na dodržování nastavených procesů a prezentují se nové funkce programu POHODA a jejich možné nasazení do procesů pro optimalizaci práce.

Pro více informací nás kontaktujte