YALE

Jeden z předních importérů a prodejců manipulační techniky nás oslovil abychom mu pomohli s přechodem ze současného IS na program POHODA.

Reference YALE

Co od nás klient získal

  • Migrace z původního informačního systému na program POHODA
  • Napojení na systém DATABOX,
  • Doplněk pro techniky eCat
  • Automatizace e-mailové komunikace
  • Individuální vývoj aplikací

Naše řešení

Po dokončení migrace jsme začali s optimalizací a automatizací procesů. Jako první bylo potřeba zajistit technikům pracujícím v terénu informace o dostupnosti zboží pro potřeby nabídky na opravu nepojízdných vysokozdvižných vozíků.

eCat ušetřil 2 dny na opravu vozíků

Jako řešení jsme zvolili smart modul eCat, který je pro tyto účely ideální. Technik si v terénu vybere zákazníka, díky čemuž vidí zákazníkovi ceny. Následně vyhledá požadovaný díl, zjistí jeho cenu a dostupnost na všech skladech, které jsou k dispozici.

V případě závazné objednávky zákazníkem technik pomocí rozšíření eCat odesílá objednávku rovnou do POHODY. Nasazením modulu se zrychlilo vyřízení opravy o cca 2 dny.

Rozšíření AUTOMAT pomáhá selektovat data a šetří čas

Následně vznikl požadavek na automatizovanou synchronizaci programu, který využívají technici a obchodníci pro správu obchodních případů s názvem DATABOX. V tomto programu eviduje technik veškerou práci a materiál, následně je třeba importovat do POHODY doklady o výdeji zboží a práce v podobě Výdejek.

Tady se výborně hodí naše rozšíření AUTOMAT, které získá data z externí databáze a vytvoří XML, pro import do POHODY. Po úspěšném importu XML do POHODY se označí záznamy v externí databázi, že už byly zpracovány, aby nedošlo k opětovnému zpracování.